publicerad: 2021  
1flera
pronomen
fle´ra el. fle`ra
an­tal av minst två och helst ytterligare någon el. några
flera skäl talar för en kompromiss; staden har flera intressanta kyrkor
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga