publicerad: 2021  
flerbarnstillägg flerbarns­tillägget, plural flerbarns­tillägg, bestämd plural flerbarns­tilläggen
fler·barns|­till·lägg·et
substantiv
fle`rbarnstillägg
tillägg till det ordinarie barn­bidraget fr.o.m. det andra barnet
belagt sedan 1978