publicerad: 2021  
flimmerhår flimmer­håret, plural flimmer­hår, bestämd plural flimmer­håren
flimmer|­hår·et
substantiv
flimm`erhår
(kortare) hår­liknande ut­växt från cell­yta med ett enklare rörelse­mönster än gisslet
SYN. cilie JFR gissel 2
luft­vägarnas flimmer­hår
belagt sedan 1845