publicerad: 2021  
flin flinet, plural flin, bestämd plural flinen
flin·et
substantiv
leende som inte är glatt men ofta försmädligt
hånflin
ett flin (åt någon/något/sats)
ett flin (åt någon)
ett flin (åt något)
ett flin (åt sats)
ett elakt flin; han hade ett fånigt flin på läpparna
äv. om liknande skratt
belagt sedan 1515 (brev från klosterbröderna Erland och Nils till abbedissan i Vadstena kloster (Skrifter och Handlingar)); fornsvenska flin; jfr ur­sprung till flina