publicerad: 2021  
flimra flimrade flimrat
verb
flim`ra
synas som ett flimmer
det flimrar något flimrar (någonstans)
en flimrande tv-bild; det flimrade för ögonen efter slaget
ibland med sam­tidig inne­börd av rörelse vanligen med partikelnförbi
något flimrar förbi
en massa minnes­bilder flimrade förbi i hans huvud
belagt sedan 1845; av tyska flimmern 'glittra; skimra'; nära besläktat med 2flamma!!
flimraflimrande, flimring, flimmer