publicerad: 2021  
flina flinade flinat
verb
fli`na
le på ett mindre vackert sätt ofta försmädligt
någon flinar (åt någon/något/sats)
någon flinar (åt någon)
någon flinar (åt något)
någon flinar (åt sats)
stats­ministerns tal om flinande 25-åriga börs­mäklare; han flinade lite generat; hon flinade åt honom
äv. (små)skratta
någon flinar (någon någonstans)
hon flinade läraren rätt upp i an­siktet
belagt sedan 1710; sv. dial. flina 'flina; visa tänderna'; urspr. 'vara öppen; gapa'
flinaflinande, flin