publicerad: 2021  
flörta flörtade flörtat
eller
flirta flirtade flirtat
verb
[flört`a]
an­tyda och försöka väcka erotiskt intresse genom ögonkontakt m.m.
svårflörtad; tåflörta; ögonflörta
någon flörtar (med någon/något)
någon flörtar (med någon)
någon flörtar (med något)
de brukade flörta med var­andra i lunch­kön
äv. bildligt sär­skilt politik an­tyda intresse för sam­verkan
Social­demokraterna flörtar gärna med ett av de borgerliga partierna
belagt sedan 1891; av engelska flirt med samma betydelse, även 'svänga hit och dit; vifta'; av ovisst urspr.
flörtaflörtande, flört
flirtaflirtande, flirt