publicerad: 2021  
flis flisen
flis·en
substantiv
skärv­formiga stycken av trä eller sten spec. som rå­material för olika industri­produkter
flishugg; kalkflis; träflis
spec. äv. om trä­stycken för eldning
kraftvärme­verket projekterades för att kunna eldas med flis
äv. bildligt var­dagligt pengar
belagt sedan 1495 (brev från biskop Magnus i Åbo till Sten Sture (Arwidsson)); fornsvenska flis, sv. dial. flis, urspr. 'ngt kluvet, splittrat'; jfr ur­sprung till flinta, 1flit!!