publicerad: 2021  
flygplan flyg­planet, plural flyg­plan, bestämd plural flyg­planen
flyg|­plan·et
substantiv
fly`gplan
luft­farkost som bärs upp av vingar i mots. till bl.a. helikopter
flygplanstrafik; stridsflygplan; trafikflygplan
flyg­planet lyfte; flyg­planet har landat
belagt sedan 1913