publicerad: 2021  
konstruktör konstruktören konstruktörer
kon·strukt·ör·en
substantiv
konstruktö´r
person som (yrkes­mässigt) ut­för konstruktions­arbete
båtkonstruktör; flygplanskonstruktör; korsordskonstruktör
konstruktör (av något)
spec. person som (yrkes­mässigt) gör konstruktions­ritningar
belagt sedan 1871; av franska constructeur med samma betydelse; till konstruera