publicerad: 2021  
fogeord foge­ordet, plural foge­ord, bestämd plural foge­orden
foge|­ord·et
substantiv
fo`geord
ord som bildar över­gång mellan satser eller sats­delar ofta mellan huvud­sats och bi­sats
foge­orden "att" och "som"
belagt sedan 1843