publicerad: 2021  
foglig fogligt fogliga
fog·lig
adjektiv
fo`glig
benägen att an­passa sig genom att göra efter­gifter
regimen tycktes vilja ha fogliga och under­dåniga med­borgare
belagt sedan 1549; jfr fornsvenska fögheliker 'passande; skicklig; måttlig'; till foga