publicerad: 2021  
folkrörelse folk­rörelsen folk­rörelser
folk|­rör·els·en
substantiv
[fål`k-]
gruppbildning med en an­slutning som om­fattar breda samhälls­skikt med demokratisk organisation och ofta ideella syften
de klassiska folk­rörelserna: fackförenings-, frikyrko- och nykterhetsrörelsen
äv. försvagat all­mänt ut­övad (oorganiserad) aktivitet
att springa i skogen blev en folk­rörelse
belagt sedan 1842