publicerad: 2021  
formalia plural
form·al·ia
substantiv
forma´lia
fast­ställda regler som måste följas för att en handling ska äga giltighet, ett handlande överens­stämma med seder och bruk eller dylikt; ofta betraktade som problemfria, ibland som onödiga
formaliadiskussion
juridiska formalia; formalia för examens­arbeten
belagt sedan 1633; till lat. forma´lis 'som gäller formen'; jfr ur­sprung till form