publicerad: 2021  
fraktfritt
frakt|­fritt
adverb
frak`tfritt
(affärs­avtal) var­vid säljaren av en vara står för transporten till överens­kommen plats men inte för eventuella skador som upp­stått under transporten
varorna levereras frakt­fritt
belagt sedan ca 1755