publicerad: 2021  
frambringa frambringade äv. frambragte, frambringat äv. frambragt, presens frambringar
verb
fram`bringa
åstad­komma existens av
frambringa någon/något
frambringa någon
frambringa något
förlaget har fram­bringat en många värde­fulla böcker; han kunde inte fram­bringa ett ljud
belagt sedan 1674
frambringaframbringande