publicerad: 2021  
framben fram­benet, plural fram­ben, bestämd plural fram­benen
fram|­ben·et
substantiv
fram`ben
ettdera av de främre benen på djur med fyra el. ev. flera ben
JFR bakben
belagt sedan 1640