publicerad: 2021  
framdeles
fram|­del·es
adverb
fram`deles
något hög­tidligt längre fram i tiden i förhållande till nuet
det kommer att visa sig fram­deles om hon har rätt
ibland spec. hädanefter
fram­deles ska jag vara försiktigare
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska framdelis; ombildn. av framleþis, till fram a leþ, eg. 'längre fram på vägen'; till 2led 1; jfr ur­sprung till alldeles