publicerad: 2021  
framemot
fram|­e·mot
preposition
fram´emot el. med två huvudtryck
äv. två ord i riktning mot något mål
bergs­kedjan sträcker sig fram­emot kusten
sär­skilt i fråga om tidsförhållanden
fram­emot kvällen mojnade vinden
belagt sedan 1548