publicerad: 2021  
framryckning fram­ryckningen fram­ryckningar
fram|­ryck·ning·en
substantiv
fram`ryckning
rörelse till bättre position för kontroll av större om­råde
framryckning (av någon/något)
framryckning (av någon)
framryckning (av något)
spec. militär­väsen
gerillans fram­ryckning i bergs­trakterna; arméns fram­ryckning mot huvud­staden
spec. äv. i sport­sammanhang, sär­skilt löpning
hon gjorde en fin fram­ryckning på bortre lång­sidan
belagt sedan 1850