publicerad: 2021  
framsida framsidan framsidor
fram|­sid·an
substantiv
fram`sida
viktigaste sida av före­mål mest an­vänd, ut­smyckad, synlig etc.
MOTSATS baksida, frånsida
framsidan (av/på något)
framsidan (av något)
framsidan (något)
husets fram­sida; illustrationen på bokens fram­sida
äv. om­råde i an­slutning till främre sida
barnen lekte på fram­sidan av huset
någon gång äv. bildligt fördel
fram­sidan av förslaget är att ...
medaljens/myntets fram­sida för­delen med någotbefordringen inne­bär längre arbets­dagar men myntets fram­sida är en rejäl löne­förhöjning
Sveriges fram­sida skämtsamtväst­kustende till­bringade gärna semestern på Sveriges fram­sida
belagt sedan 1727