publicerad: 2021  
frikrets fri­kretsen fri­kretsar
fri|­krets·en
substantiv
fri`krets
grupp chefs­tjänste­män som inte an­ses böra vara fackligt organiserade
belagt sedan 1959