publicerad: 2021  
friktionsfri friktions­fritt friktions­fria
frikt·ions|­fri
adjektiv
[-∫o`ns-]
som saknar friktion
sär­skilt bildligt som sker utan konflikter
ett friktions­fritt sam­arbete
belagt sedan 1926