publicerad: 2021  
frita fritog fritagit fritagen fritagna, presens fritar
även åld.
fritaga fritog fritagit fritagen fritagna, presens fritager
verb
fri`ta el. fri`taga
1 befria ur fångenskap vanligen med våld
någon fritar någon/något (från/ur något)
någon fritar någon (från något)
någon fritar någon (ur något)
någon fritar något (från något)
någon fritar något (ur något)
polisen lyckades fri­ta gisslan; en grupp djurrätts­aktivister försökte fri­ta minkarna
belagt sedan 1902
2 låta slippa an­svar och dylikt
något fritar någon (från något)
det oväntade börs­raset fri­tar inte styrelsen från an­svar
belagt sedan 1766
fritafritagande, fritagning