publicerad: 2021  
fritextsökning fritext­sökningen fritext­sökningar
fri·text|­sök·ning·en
substantiv
fri`textsökning
sökning i en (elektroniskt lagrad) text som helhet och inte t.ex. mer avancerat på vissa delar el. kategorier
belagt sedan 1984