publicerad: 2021  
fritagning fri­tagningen fri­tagningar
fri|­tag·ning·en
substantiv
fri`tagning
befrielse ur fångenskap vanligen med våld
fritagningsförsök
fritagning (av någon) (från/ur något)
fritagning (av någon) (från något)
fritagning (av någon) (ur något)
fri­tagningen av gisslan
belagt sedan 1926