publicerad: 2021  
fullriggare full­riggaren, plural full­riggare, bestämd plural fullriggarna
full|­rigg·ar·en
substantiv
full`riggare
tre- eller fler­mastat segel­fartyg med rår på alla master
belagt sedan 1887