publicerad: 2021  
fullspäckad fullspäckat fullspäckade
full|­späck·ad
adjektiv
full`späckad
helt fylld
fullspäckad (av/med något/några)
fullspäckad (av något)
fullspäckad (av några)
fullspäckad (med något)
fullspäckad (med några)
ett full­späckat program; talet var full­späckat med lärda an­spelningar
belagt sedan 1818