publicerad: 2021  
fytokrom fytokromet
fyto·krom·et
substantiv
[-krå´m]
ett blått protein hos växter och vissa alger som kan liknas vid en foto­cell som känner av ljusets kvalitet och våg­längd och som reglerar ett stort an­tal processer i växten el. algen
fotokromsystem
fytokromet startar olika bio­kemiska reaktioner
belagt sedan 1979; till fyto- och grek. khro´ma 'färg'; jfr ur­sprung till krom