publicerad: 2021  
fytotron fytotronen fytotroner
fyto·tron·en
substantiv
[-trå´n]
typ av an­läggning för växtodling där växternas reaktion på olika klimatförhållanden studeras
belagt sedan 1958; av engelska phytotron med samma betydelse; till grek. phyton´ 'växt; varelse', efter mönster av cyklotron