publicerad: 2021  
1fälla fällan fällor
fäll·an
substantiv
fäll`a
fångst­anordning som djur lockas till med föda eller doft­medel
råttfälla; sorkfälla
sätta ut fällor; gillra fällan med bete; fångas i fällan; råttan fastnade i fällan
äv. om oavsiktligt (livs)farlig an­ordning ofta i sammansättn.
dödsfälla
juicen visade sig vara en veritabel (socker)fälla
äv. om listigt handlande för att lura fiende in i svår situation
bataljonen gick rätt i gerillans fälla
äv. bildligt
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska fälla; bildn. till falla
2fälla fällde fällt, presens fäller
verb
fäll`a
1 få (varelse eller växt) att falla genom att an­vända fysisk kraft
någon/något fäller någon/något
någon fäller någon
någon fäller något
något fäller någon
något fäller något
fälla träd; ett slag som kunde fälla en oxe; hon fälldes innan­för straff­området
spec. döda
han fällde bytet med ett väl­riktat skott
äv. bildligt
fälla regeringen; fälla förslaget
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska fälla; gemensamt germanskt ord., eg. 'komma något att falla'; bildn. till falla; jfr ur­sprung till tillfälle
2 ibland med partikelnner låta falla genom att av­lägsna hinder för tyngd­kraftens verkan
någon fäller något
fälla bomber; fälla ner persiennerna
äv. utan inne­börd av av­sikt tappa
fälla hår; träden fällde löven
äv. något ut­vidgat
fälla bittra tårar
belagt sedan ca 1400 Klosterläsning
3 formellt förklara skyldig om dom­stol eller dylikt
MOTSATS fria 2, frikänna
någon fäller någon (för något/sats)
någon fäller någon (för något)
någon fäller någon (för sats)
den åtalade fälldes för men­ed
ibland med konstruktions­växling vanligen presens particip
fällande något
en fällande dom
äv. något försvagat (utan formell rätte­gång)
hellre fria än fälla
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 (till­fälligtvis) ut­tala
någon fäller något
fälla ett yttrande; fälla ett om­döme
belagt sedan 1590
5 slut­giltigt åstad­komma
någon/något fäller något
någon fäller något
något fäller något
fälla ut­slag; det blev rutinen som fällde av­görandet i matchen
belagt sedan 1590
6 förlora färg om textilier
torrfälla
något fäller
tröjan fällde i tvätten
belagt sedan 1784
fällafällande, fällning
Och träd kan fällas och blommor bräckas
och grenar tvina med förstörd kraft,
men drömmen gömmer sig – och vill väckas –
i var levande droppe saft. Ur Min stackars unge ...; dikt av Karin Boye ur De sju döds­synderna (1941)