publicerad: 2021  
fängsel fängslet, plural fängsel, bestämd plural fängslen
fäng·slet
substantiv
fäng´sel
hög­tidligt bojor
äv. bildligt
i tidens fängsel
belagt sedan 1627; jfr fornsvenska fängsel 'fängelse'; ombildn. av fängelse efter nordiska ord på -sel