publicerad: 2021  
födelsenummer födelsenumret, plural födelse­nummer, bestämd plural födelsenumren
föd·else|­numr·et
substantiv
`delsenummer
de tre siffror i person­numret som följer närmast efter födelse­datum udda tal för män, jämnt för kvinnor
i informella samman­hang vanligen om hela person­numret
belagt sedan 1946