publicerad: 2021  
födelsetal födelse­talet, plural födelse­tal, bestämd plural födelse­talen
föd·else|­tal·et
substantiv
`delsetal
tal som an­ger an­talet födslar in­om en befolkning i förhållande till befolkningens storlek vanligen an­talet födda per tusen in­vånare och år
SYN. nativitet
stigande födelse­tal; sjunkande födelse­tal
belagt sedan 1894