publicerad: 2021  
fögderi fögderiet fögderier
fögd·eri·et
substantiv
fögderi´
nu­mera ej officiell beteckning geografiskt om­råde där en lokal skatte­myndighet är verksam
äv. bildligt om­råde som en viss person har an­svaret för
personal­frågorna hör inte till hans fögderi
belagt sedan 1510 (brev från Bengt Gylta på Örebro slott till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska föghderi; bildn. till fogde