publicerad: 2021  
födslorätt födslo­rätten födslo­rätter
föd·slo|­rätt·en
substantiv
föd`slorätt
något ålderdomligt med­född rättighet
hans födslo­rätt till tronen
vanligen all­männare
ett land där demokrati blir varje med­borgares födslo­rätt
belagt sedan 1654; till en böjnings­form av fornsvenska födsla 'födelse' och 3rätt 2