publicerad: 2021  
följa upp följde följt, presens följer
verb
följa upp´
äv. fast sammansättn., se uppfölja föra (den tidigare verksamheten) vidare ibland i annan form; ofta fram till något (del)resultat
någon följer upp något (med något/att+verb)
någon följer upp något (med något)
någon följer upp något (med att+verb)
reportaget följdes upp med en debatt; vi måste ha resurser för att följa upp miljö­lagstiftningen
belagt sedan 1952; jfr engelska follow up med samma betydelse
följa uppuppföljande, uppföljning