publicerad: 2021  
följande ingen böjning
följ·ande
adjektiv
föl`jande
som kommer närmast efter i rummet el. vanligen tiden
följande dag; resonemanget kan belysas med följande diagram
sär­skilt som upp­räknings­markör
följande personer har tackat ja: Andersson, Pettersson ...
belagt sedan ca 1550