publicerad: 2021  
fönsterglas fönster­glaset, plural fönster­glas, bestämd plural fönster­glasen
fönster|­glas·et
substantiv
fön`sterglas
glas i skivor till fönster
äv. glas utan brytnings­effekt t.ex. för (inte syn­korrigerande) glas­ögon
belagt sedan 1575