publicerad: 2021  
föraktfull förakt­fullt förakt­fulla
för·akt|­full
adjektiv
förak´tfull
som visar förakt om person, handling och dylikt
föraktfull (mot någon/något)
föraktfull (mot någon)
föraktfull (mot något)
han hade en förakt­full in­ställning till personer med lägre bildning
belagt sedan 1799