publicerad: 2021  
förbarma sig förbarmade förbarmat
verb
förbar´ma sig
visa aktivt med­lidande och hjälpa någon som befinner sig i svår situation
någon förbarmar sig (över någon/något)
någon förbarmar sig (över någon)
någon förbarmar sig (över något)
han förbarmade sig över den ut­slagne och gav honom 50 kronor
sär­skilt i religiösa samman­hang
Herre, förbarma dig över oss!
äv. i milda kraft­uttryck
Gud sig förbarme vilken röra!
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska forbarma sik; av lågtyska sik vorbarmen med samma betydelse; jfr ur­sprung till barmhärtig
förbarma sigförbarmande