publicerad: 2021  
förbanna förbannade förbannat
verb
förbann´a
ut­tala kraftigt fördömande över någon el. något
någon förbannar någon/något
någon förbannar någon
någon förbannar något
hon förbannade alla cyklister som körde mot rött; han förbannade den dag då han hade blivit född
ur­sprungligen ålderdomligt ned­kalla Guds straff över
den gamle förbannade sin son
förbanne mig minsannanv. för att ge starkt efter­tryck åt det som sägs: nu får du förbanne mig svara på min fråga!
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska forbanna 'bann­lysa; förbanna'; av lågtyska vorbannen med samma betydelse; jfr ur­sprung till bann, banna
förbannaförbannande, förbannelse