publicerad: 2021  
förbannad förbannat förbannade
för·bann·ad
adjektiv
förbann´ad
1 starkt var­dagligt ej predikativt som man känner mycket starkt ogillande för
din förbannade idiot; den förbannade bilen vill inte starta
äv. rent förstärkande
lögn, förbannad lögn och statistik; allt­ihop är bara lögn och förbannad dikt
belagt sedan 1507 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska forbannadher
2 starkt var­dagligt vanligen predikativt som känner (plötslig) vrede
förbannad (någon)
förbannad (över något/att+verb/sats)
förbannad (över något)
förbannad (över sats)
förbannad (över att+verb)
NN blev förbannad och slog till honom
fly förbannad mycket arghon har ett hett temperament och kan verkligen bli fly förbannad
belagt sedan 1910