publicerad: 2021  
1förbi
för·bi
adverb
förbi´
1 fram till, längs efter och bort från något ut­efter ganska rät­linjig bana
förbiflytande; förbipasserande
en kanot gled sakta förbi i skymningen
sär­skilt i ut­tryck för upp­nående av bättre position (i tävling eller dylikt)
på upp­loppet gick NN förbi
äv. bildligt
Sverige ligger främst i statistiken men snart kommer andra länder att gå förbi
belagt sedan 1734; se ur­sprung till 2förbi!!
2 till ända
JFR 2slut
den tiden är länge­sen förbi; allt hopp är förbi
belagt sedan 1605; se ur­sprung till 2förbi!!
2förbi
för·bi
preposition
förbi´
(med bana) fram till, längs efter och bort från ut­efter ganska rät­linjig bana
JFR via
de körde förbi kyrkan
äv. till position fram­om något som rör sig åt samma håll
på upp­loppet gick NN förbi det övriga fältet
äv. bildligt
ut­vecklingen har gått förbi oss; man kommer inte förbi svårigheterna
äv. för an­givande av befintlighet
platsen ligger ett stycke förbi Väster­ås
gå/fara värds­hus förbi se värdshus
belagt sedan 1700; av lågtyska vorbi med samma betydelse, eg. 'fram vid'; jfr ur­sprung till 1bi!!
3förbi ingen böjning
för·bi
adjektiv
förbi´
endast predikativt helt ut­tröttad
han var all­deles förbi efter nattvakan; hon var förbi av sorg
belagt sedan 1853; se ur­sprung till 2förbi!!