publicerad: 2021  
förbinda sig förband förbundit, presens förbinder
verb
förbin´da sig
ge bindande löfte om viss handling eller dylikt
någon förbinder sig till något/att+verb
någon förbinder sig till något
någon förbinder sig till att+verb
någon förbinder sig att+verb
EMU-länderna har förbundit sig att hålla sina budgetar i det närmaste i balans
belagt sedan 1438 (Bihang till Rimkrönikorna); fornsvenska forbinda sik
förbinda sigförbindelse