publicerad: 2021  
förbinda förband förbundit förbunden förbundna, presens förbinder
verb
förbin´da
1 åstad­komma sam­band med hjälp av sammanhållande mellanled mellan två el. flera före­mål, platser el. abstrakta före­teelser; särsk. beträffande möjligheter till kommunikation eller dylikt
något förbinder något med något något förbinder några
en kanal förbinder sjön med havet; för­orterna ska förbindas med en ny bro; att ändra bestämmelserna var förbundet med stora svårigheter
spec. in­gå förbund med
de förbundna makterna
spec. äv. associera
någon förbinder något med något
man brukar ofta förbinda nationalism med konservatism
belagt sedan 1506 (brev från Svante Nilsson Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska forbinda; efter lågtyska vorbinden med samma betydelse; jfr ur­sprung till band, 1binda!!
2 förse (skada eller skadad kropps­del) med förband
någon förbinder någon/något
någon förbinder någon
någon förbinder något
förbinda ett sår; förbinda ett finger
belagt sedan 1513–27 biskop Hans Brasks levnadsteckning (Arnell)
förbindaförbindande, förbindning