publicerad: 2021  
förbigången förbigånget förbigångna
för·bi|­gång·en
adjektiv
`rbigången
(orättvist) lämnad utan av­seende
förbigången (av någon)
hon blev all­tid förbi­gången när det gällde befordran
belagt sedan 1643