publicerad: 2021  
förenlig förenligt förenliga
för·en·lig
adjektiv
före´nlig
som kan förenas eller som överens­stämmer med något
förenlig med något
del­tagandet i Europa­samarbetet an­sågs länge inte förenligt med vår neutralitet
belagt sedan 1749