publicerad: 2021  
föresats före­satsen före­satser
före|­sats·en
substantiv
`resats
bestämd av­sikt att lyckas med något
en föresats (att+verb/sats)
en föresats (sats)
en föresats (att+verb)
en föresats (om något/att+verb/sats)
en föresats (om något)
en föresats (om sats)
en föresats (om att+verb)
goda före­satser; hans före­sats var att sluta röka
belagt sedan 1735; av tyska Vorsatz med samma betydelse; jfr ur­sprung till föresätta sig
Vägen till hel­vetet är sten­lagd med goda före­satser. Efter ett liknande engelskt tale­sätt (belagt sedan 1700-talet)