publicerad: 2021  
förenkla förenklade förenklat
verb
förenk´la
göra enklare
förenkla något
disk­maskinen förenklar hem­arbetet betydligt
spec. med bi­betydelse av ytlighet el. ovederhäftighet
reportaget gav en grovt förenklad bild av organisationen
spec. äv. minska an­talet delar i matematiskt ut­tryck, utan att ändra värdet
förenkla ekvationen
belagt sedan 1798
förenklaförenklande, förenkling